Fyringsinstruksjoner for peisovner

Vær oppmerksom på at om det brukes for lite ved til opptenningen eller at veden er for grovt kløvet, oppnås ikke riktig arbeidstemperatur i brennkammeret. Følgen av en feilaktig opptenning blir dårlig forbrenning med kraftig sotdannelse eller at ilden slokker når ovnsdøren stenges

Valg av brensel ved vedfyring

Alle sorter ved av bjerk, bøk, eik, alm, ask, bartrær og frukttrær kan brukes som brensel i peisovnen. De forskjellige treslagene har forskjellig densitet, og jo høyere densitet veden har desto høyre er energiinnholdet. Høyest densitet har bøk, eik og bjerk. Fersk ved består av halvparten vann. En del av vannet sirkulerer fritt mellom fibrene og en del er bundet i cellene. Veden skal alltid tørkes slik at det frie vannet fordunster.Riktig vedfyring får du ved å bruke tørr ved og helst skal veden ha tørket ett år.