FDV-Dokument - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vårt FDV-dokument inneholder produktspesifikasjon, teknisk beskrivelse, drifttekniske opplysninger og anvisning for vedlikehold.