Verdt å vite om varme

Når du kjøper et komplett ildsted fra Contura, får du alltid fem års fabrikkgaranti. gjennom hele ovnens levetid har du tilgang til både god service og reservedeler, noe som gir en ekstra trygghet.

Effekt

Effekten angis i kW (kilowatt) og tilsvarer den varmen ovnen avgir ved et visst tidspunkt. Jo hardere du fyrer, jo større varmeeffekt. En elektrisk ovn gir normalt en effekt på 1 kW. Et badstueaggregat på full effekt gir ca. 5 kW.

 

Avgitt energi

Hvis ovnen har en effekt på 4 kW i 10 timer, har huset fått tilført en energimengde på 40 kWh (kilowattimer).

 

Virkningsgrad

Forholdet mellom nyttiggjort og tilført energi i et system. Jo høyere virkningsgrad (0-100%), jo bedre utnytter peisovnen den energien som tilføres i form av ved som forbrennes. En peisovn som fyres med ved, har normalt en virkningsgrad på ca 70 %. Conturamodellene har en vikningsgrad på 78% eller mer.

 

Forbrenningsluft

For å oppnå effektiv forbrenning tilføres luften på mange av Contura-modellene i ulike trinn. Først tilsettes primærluften til bålet. På noen modeller tilføres denne luften via luftspyling av glassflatene. Deretter tilsettes sekundærluft via en luftspreder på baksiden av ovnen. Ovnen får dermed aldri for lite oksygen, men brenner alltid rent og effektivt. Clean Burning System.

 

sintef

Alle Conturas peiser og ovner er type- og miljøgodkjent i henhold til norske krav. norske miljøkrav er blant de strengeste i verden.

 

P-merking

P-merkingen utstedes av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. En P-merket ovn har gjennomgått ekstra grundige produksjonskontroller, bestått ekstra strenge miljøkrav og kan brenne like rent i alle effektområder. P-merkingen er altså en slags kvalitetsgaranti og viser at ovnen gir høy virkningsgrad med lavt vedforbruk.