Peisovner med god varmelagring

Gode løsninger som øker varmeeffekten av din Contura. Varmemagasin og varmluftspjeld gir mer varme over lengre tid. Ett varmemagasin har svært gode varmelagrende egenskaper. Den gir god ettervarme lenge etter at ilden har sloknet

Varmemagasin med Powerstone

Med olivinstein som varmemagasin er det mulig å lagre varmen. Du får en jevn varmespredning over lang tid. Et lukket spjeld gir varmeavgivelse på opptil 18 timer for Contura 26T med ekstra varmemagasin. Varmemagasin inngår i Contura 400-serien samt i den lave modellen av Contura 26k og 26T. Varmemagasin kan også velges til 590, 590T, 26k høy, 26T høy, 34T og 35T.

 

Regulerbart spjeld

Det regulerbare spjeldet i Contura 26 regulerer mengden varm luft som kommer fra ovnen. Regulerbart spjeld følger med Contura 590, 590T, 34T og 35T ved valg av varmemagasin. Et lukket spjeld gir lang nedkjølingstid. Når spjeldet er åpent, spres varmen raskere ut i rommet, som er gunstig når du vil ha rask oppvarming.

 

Test av varmemagasineringen i Contura

I Contura er vi svært nøye med å teste ovnenes funksjon og effekt. Det gjør vi for at du skal vite hva du får når du velger en Contura. På de neste sidene kan du se nedkjølingstiden for noen av modellene våre. For å vise forskjeller har vi testet ovner med og uten varmemagasin og med og uten overflate av naturlig varmelagrende kleberstein.

Peisovn Contura 520

Temperaturkurvor peisovn Contura 520

 


 

Klebersteinsovn Contura 590T/596T

Temperaturkurvor peisovn Contura 590T/596T

 


 

Peisovn med kakler Contura 790K

Temperaturkurvor peisovn med kakler 790K