Miljøvennlig fyring - kjøp en effektiv peisovn

Alt vi gjør, belaster miljøet på én eller annen måte. I dag har vi ofte muligheten til å påvirke i hvilken grad miljøet belastes. Én måte å bidra til mindre belastning på miljøet når man velger peisovn, er å velge en moderne ovn med effektiv forbrenning.

Fyr miljøvennlig

Kravet til effektiv forbrenning er svært høyt. Det er nemlig i forbrenningen at det dannes helsefarlige partikler og hydrokarbon. De aller fleste av Conturas ovner har en effektiv forbrenning som underskrider de tillatte grenseverdiene, forutsatt at du fyrer på riktig måte. Les mer om hvordan du fyrer effektivt og med høy virkningsgrad. Det er det beste både for deg og miljøet.

CO2-nøytrale peisovner fra Contura

Contura har et av Europas mest moderne produksjonsanlegg, og vi stiller strenge krav til både produksjon og bruk. Det er derfor mulig å gjenvinne produktet uten å spre giftige stoffer.

Kravet til effektiv forbrenning er svært høyt. Det er nemlig i forbrenningen at det dannes helsefarlige partikler og hydrokarbon. Conturas ovner har en effektiv forbrenning som underskrider de tillatte grenseverdiene, forutsatt at du fyrer på riktig måte.


En ovn fra Contura er CO2-nøytral fordi den samme mengden karbondioksid som dannes ved effektiv forbrenning av bioenergi, opptas av nye trær som vokser til.


Når du fyrer, får du en naturlig ekstra varmekilde i huset som reduserer behovet for den vanlige hovedoppvarmingen. Det tjener både du og miljøet på!