Artikkeli

Takan energiatehokkuus

Ekologinen suunnittelu parantaa takkojen energiatehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia

Moderni ja tehokas Contura-takka Linkki toiselle sivustolle. on loistava vaihtoehto ympäristötietoiselle kuluttajalle. Takkoja ja tulisijoja koskeva Ecodesign direktiivi eli Euroopan Unionin asettama ekosuunnitteludirektiivi astui voimaan vuoden 2022 alusta. Direktiivin myötä markkinoille tuleville tuotteille asetettiin vaatimuksia, joiden tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta – ja sitä kautta vähentää ympäristövaikutuksia.

Direktiivin ansiosta tulisijojen valmistajien tulee kiinnittää huomiota ekologiseen suunnitteluun. Valmistajien täytyy rajoittaa jo suunnitteluvaiheessa tuotteiden energiankulutusta ja muita ympäristövaikutuksia. Kiinteän polttoaineen tilalämmittimiä koskeva ekosuunnitteludirektiivi koskee kaikkia 1.1.2022 jälkeen markkinoille saatettuja tuotteita. Contura on ollut ekosuunnitteluvaatimusten saralla edelläkävijä ja Conturan takat ovat täyttäneet EU:n asettamat tiukat kriteerit jo aiemmin.

Contura-takka palaa Co2-neutraalisti

Contura-takat ovat täysin hiilidioksidineutraaleja. Takkojen tehokas palamistekniikka varmistaa minimaaliset päästöt ja erinomaisen lämpötalouden. Contura-takat alittavat raja-arvot kirkkaasti, kunhan takkoja polttaa oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Verkkosivuiltamme löydät kattavat ohjeistukset Linkki toiselle sivustolle. liittyen takkojen käyttöön ja ylläpitoon. Ohjeistuksia noudattamalla varmistut siitä, että käytät takkoja ympäristöystävällisesti. Myös palveleva jälleenmyyjäverkostomme Linkki toiselle sivustolle. auttaa takan oikeaoppisessa käytössä.

Contura minimoi savupäästöt

Conturan takkoja lämmitettäessä savupäästöjä muodostuu minimaalisen vähän, koska puun tehokas palaminen on optimoitu. Puun energia käytetään huoneen lämmittämiseen – eikä se haihdu savuna ulkoilmaan. Contura kehittää jatkuvasti takkojen palamistekniikkaa, jotta lämmitysteho olisi mahdollisimman hyvä.

Ympäristöystävällisyys huomioidaan tuotannossa

Conturan tuotantolaitos on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja Contura asettaa tiukat vaatimukset sekä tuotannolle että takan käytölle. Takkojen valmistuksessa on huolehdittu siitä, että takat voidaan aikanaan kierrättää ympäristöystävällisesti.

Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

Takkojen tehokkuus on kehittynyt vuosikymmenien aikana huimasti. Samaan aikaan palamisen sivutuotteena syntyvän hiilimonoksidin (CO) sekä orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) määrä on laskenut. Avotakoissa puuta saattoi palaa 6 kg tunnissa, kun nykyaikaisessa Contura-takassa puuta poltetaan 1,5 kg tunnissa.


Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

Päästöt puhtaasti alle vaadittujen kriteerien

Ekosuunnitteludirektiivin mukaan tulisijojen hyötysuhde tulee olla vähintään 75% ja niiden tulee täyttää EU:n asettamat tiukat päästövaatimukset. Contura-takat ovat jo aiemmin täyttäneet kirkkaasti vaaditut kriteerit. Esimerkiksi Contura 610 Style -takkamallin hyötysuhde on jopa 86%. Tulisija ei saa myöskään ylittää hiilimonoksidin (CO), kokonaishiilivetyjen (OGC) ja hiukkasten (PM) raja-arvoja. Conturan takkamallit alittavat reilusti nämä päästöarvot.

Jaa sisältöjä

To top