Fyr med omtanke for miljøet - få en effektiv brændeovn

Alt, hvad vi foretager os, belaster miljøet på en eller anden måde. I dag har vi ofte mulighed for at påvirke belastningens omfang. En måde at bidrage til en mindre miljøbelastning på, når man vælger brændeovn, er at vælge en moderne brændeovn med effektiv forbrænding

Fyr miljøvenligt

Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbrændingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. De allerfleste af Conturas brændeovne har en effektiv forbrænding, som ligger under de tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en korrekt måde. Lær mere om, hvordan du fyrer effektivt og med høj virkningsgrad. Det er det bedste for både dig og miljøet.

CO2-neutrale brændeovne fra Contura

Contura har et af Europas mest moderne produktionsanlæg, og vi stiller strenge krav både til fremstilling og brug. Derfor kan produktet genvindes uden at sprede giftstoffer. Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbrændingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. Conturas brændeovne har en effektiv forbrænding, som ligger under de tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en korrekt måde.

 

En pejs fra Contura er CO2-neutral, da den kuldioxid, der dannes ved effektiv forbrænding af bioenergi, optages i et tilsvarende omfang, når nye træer vokser. Ved at fyre i brændeovn får du en naturlig støttevarme i huset, som aflaster behovet for husets overordnede opvarmning. Det tjener både du og miljøet på!